Hovs hallar

Hovs_hallar_Brant_Klappersten. Foto: Charlotte Steneloo..Om vi börjar med namnet så betyder ”Hov” ungefär liten hög eller tempel, och ”hallar” = hällar/ klippor/berg som går i dagen.

Hovs Hallar, Hallandsåsens sista utlöpare och det brantaste kustpartiet på Bjärehalvön, är sannerligen ett av Bjärehalvöns främsta smultronställen. Havet möter land på ett dramatiskt, nästan overkligt sätt med uppspruckna klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer.

Det finns mängder av historier från området, allt från gamla smuggelhistorier till nutidshistorier. Flertalet filmer har scener inspelade från platsen. Ingenjör Andrées luftfärd och Det sjunde inseglet är bara några exempel.

Beskrivning av naturvärden/sevärt
Utsikten över Laholmsbukten är sagolik, men titta även nedåt då marken är stenig och starkt kuperad med stupande branter. Det finns flertalet slingor som man kan följa, bland annat passerar Skåneleden området. Höjderna ovanför klippbranterna utgörs av enefälader och små skogsdungar där det är lite lättare att ta sig fram.

Hovs_hallar_Brant_mot_havet. Foto: Charlotte Steneloo.Hovs hallar blottar röd urberggnejs med inlagrad amfibolit (Hallandsåsen är inte en rullstensås utan en horst). Du kan också finna diabasgångar (magma som trängt fram från jordens inre). Man finner också fornlämningar från så tidigt som brons- och järnåldern, bland annat en gravhög som kallas Kampehöj.

Historiskt sett har området använts i många olika syften genom åren; odling, fiske, stenbrytning med mera, vilket gör att du finner olika typer av lämningar här.

Hovs_hallar_Utsikt. Foto: Charlotte Steneloo.Bland markvegetationen dominerar ljung, rödven, kruståtel, fårsvingel och på fuktigare ställen stagg. Du finner också områden där beteskrävande arter trivs, som backtimjan, vårstarr, borsttåg, kattfot och jungfrulin. Platån vid parkeringen består av kalkrik morän som ger mer artrik flora som spåtistel, vildlin, vanlig ögontröst, darrgräs, och kamäxing. Nere vid klapperstensfälten växer strandloka, strandkål och kustbaldersbrå.

Fågellivet domineras av änder och måsfåglar. Under häckningstid kan du se ejder, gravand, gråtrut, havstrut, fiskmås, skrattmås och strandskata. Korp finns också på Hovs hallar. Vintertid är chansen stor att få se rovfåglar som ormvråk och havsörn. Under starka pålandsvindar, särskilt på hösten, har man stor chans att se Atlantiska havsfåglar som havssula, olika liror, alkor, stormfågel och tretåig mås.

Besökstips
• Ta med bra skor även om det är mycket varmt.
• Området är perfekt för picknick.
• Det finns en lite kortare slinga som tar dig runt området (obs! mycket branta partier).
• Området västerut (mot Hovs hallar) är flackare och framkomligt med både rullstol och barnvagn.
• På sommaren kan det löna sig att ta med kontanter då du kan köpa frukt och grönsaker längs med vägen (självbetjäning).

Vägbeskrivning
Länk till karta över området. Koordinater: Lat 56°28′ 4″ N Long 12°42′ 29″ Ö.

Parkering finns. Från Båstad: Väg 115 mot Torekov har två avfarter till Hovs hallar (skyltade).
Det går också att ta sig till Hovs hallar på småvägar via Kattvik.

Buss/Tåg
Ta buss eller tåg till Båstad, därifrån kan man cykla, hyra bil, eller åka taxi.

Hovs_hallar_Klattra_vinka. Foto: Charlotte Steneloo.Övrigt
Det finns mycket man kan göra på Hovs hallar utöver det som nämnts ovan.
• Snorkla och bada
• Bouldra
• Vandra
• Hotell och restaurang ligger i anslutning till parkeringen
• Glöm inte att utforska Bjärehalvöns övriga pärlor!

Tänk på/notera
Hovs hallar är del av ett naturreservat – notera de regler som gäller!
• Parkeringen är avgiftsbelagd sommartid.
• Hundar skall hållas kopplade.
• Hovshallar är mycket kuperat, halt – ta bra vandringsskor.
• Det finns inga skyddsstaket där stigarna gränsar mot de branta stupen.
• Restaurang och kiosk finns vid parkeringen.
• Området är perfekt för picknick!
• Toaletter finns i anslutning till parkeringen.
• Endast få delar av området är tillgängligt med barnvagn och rullstol.

Bild och text: Charlotte Steneloo.

Vill du veta mer om Kullaberg? Här kan du läsa mer

Källor
Båstad kommuns hemsida
www.hovshallar.com
”Skåneleden och andra leder i Bjärebygd”
”Floran i Skåne!”

Hovs_hallar_Hallands_vadero. Foto: Charlotte Steneloo.