Drakamöllan

Foto: Bengt Ove Birgersson

Drakamöllan ligger strax sydöst om Maglehem i Tomelilla kommun och är ett naturreservat. Här har ett ålderdomligt odlingssystem med långa perioder av vila skapat en unik naturmiljö med mycket speciell flora och ett specifikt djurliv. I backarna blommar väldoftande sandliljor och på sensommaren lyser hedarna violett av blommande ljung. Drakamöllan erbjuder en god utsikt och besökare kan till och med se Östersjön, då höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkten är upp till femtio meter.

Växt- och djurliv
På de torra, öppna hedmarkerna finns en speciell flora. Ljung och olika gräs som borsttåtel, rödven och fårsvingel dominerar den lågvuxna vegetationen. Här växer också många sällsynta växter som t ex hedblomster och dvärgjohannesört, och den närmast exotiskt tecknade sandödlan.

På Drakamöllan kan man under sommaren få syn på sommargyllingen. Denna gulsvarta fågel känns nästan för exotisk för våra breddgrader och att få syn på den klargula sommargyllingen är tyvärr desto svårare då den ofta håller till högt upp i träden. Men du kan lyssna efter dess karaktäristiska vissling. Det är främst i lövskogspartierna och längs ån som man hittar sommargyllingen. Längs med Julebodaån i östra delen av reservatet kan man få se andra färgstarka fåglar, som kungsfiskare och forsärla.

Bland skalbaggarna finns exempelvis flera ovanliga jordlöpare och sällsynta dyngbaggar, däribland månhornsbagge och fyrfläckig dyngbagge. De blomster- rika markerna hyser också en rik fjärilsfauna. Fatsvamp, fransig stjälkröksvamp och liten jordstjärna är exempel på några av de ovanliga svampar som växer i området.

Vandring
Området erbjuder fina vandringsleder som är markerade och tar besökaren till de olika naturmiljöerna.

Hitta hit
Området är skyltat från kustvägen där bussförbindelse finns. Från väg 19 ca 5 km norr om Brösarp går en väg in till reservatet, förbi Drakamöllans gårdshotell. Man kan även hoppa av bussen, SkåneExpressen 4, vid hållplatsen ”Maglehem Sockenvägen” som ligger i närheten av Drakamöllan. >> Se karta över området

Övrigt
Passa på att besöka andra fina områden i närheten, som Haväng, Ravlunda, Brösarps backar eller Stenshuvud.

388020_10150440325398681_2136915226_n