Arlövs ängar/Spillepeng

Spillepeng/Arlövs ängar - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Vid kusten mellan Malmö och Lomma finns en liten rest av den tidigare omfattande kustheden i Arlövs ängar. Området gränsar till soptippen Spillepeng som erbjuder utsikt över området. På ängarna råder beträdnadsförbud delar av året. De grunda havsområdena är viktiga rast- och övervintringsområden för fågellivet.

Kommunikation
Du kan åka med buss 133 från Malmö Centralstation till Arlövs ängar. En fin promenad är att gå från Lomma längs stranden och sen ta bussen från annan hållplats. Se www.skanetrafiken.se för aktuell trafikering och vilka linjer som är aktuella.

Motionsspår
Längs Natur- och Kulturstigen kan du vandra, jogga, cykla eller rida, det finns även möjlighet att stanna till för att fika eller att grilla.

Sevärdheter
På informationsskylten längs vägen kan du läsa om växter och djur samt om olika kulturhistoriska minnesmärken som präglar landskapsbilden.