Kemikaliegruppen i Skåne

Välkommen till vår Kemikaliegruppen i Skåne!

Den 19:e september 2015 hade vi i Naturskyddsföreningens kemikalienätverk en regional träff här i Skåne och vi tyckte alla att det är dags att göra mer!

Därför har vi startat en kemikaliegrupp i Skåne och om du är lika engagerad som vi och vill minska på skadliga kemikalier i vår vardag, är du välkommen! Vi kommer då att sätta lite ramar kring organisationen och diskutera hur vi vill arbeta framåt.

Frågor? Kontakta Annica Lindberg på 0735-100 655 eller annica.h.lindberg@gmail.com

Varmt välkomna!

kemikaliegruppen skåne