Bunkeflo strandängar

Bunkeflo - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Tätortsnära kustreservat mellan Öresundsbron och Klagshamnsudden. Här finns strandängar, vass och grunda havsområden med rikt fågelliv. Särskilt intressant är förekomsten av blå svärdslilja och grönfläckig padda. Bussförbindelse och cykelväg från Malmö.