Bunkeflo strandängar

Bunkeflo - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Detta är ett tätortsnära kustreservat mellan Öresundsbron och Klagshamnsudden. Här finns strandängar, vass och grunda havsområden med rikt fågelliv. Särskilt intressant är förekomsten av blå svärdslilja och grönfläckig padda. Bussförbindelse och cykelväg finns från Malmö. Trots att det är reservat välkomnas plockning av havtorn då denna på sina håll i området är starkt invasiv.