Flommen

Flommen - Foto: Per Blomberg/skånska bilder.Flommen består av öppna sanddyner, laguner, våtmarker och betesmarker mellan tätorterna Skanör och Falsterbo och havet i väster. Området har rik flora och fauna med bland annat häckande vadare och sällsynta groddjur.

Stora resurser har under 2000-talet lagts på att gynna vadare och tärnor. En observationsplats för att överblicka den stora koloni med skärfläcka, kentsk tärna med mera finns intill fotbollsplanen.

Parkering finns vid Skanörs hamn och Flommens golfbana. Goda bussförbindelser.