Skogsgårds ängar (Häckebergakärret)

Otillgängligt men spännande

skogsgard1 Skogsgårds ängar är ett större våtmarksområde insprängt i skogen strax väster om Häckebergasjön, några kilometer sydsydväst om Genarp i Lunds kommun. Tidigare utgjorde ängarna ett välbesökt utflyktsmål men de har glömts bort allt eftersom de vuxit igen och blivit allt mer otillgängliga. Men det går fortfarande att ta sig ut och vandra kring i ett stycke helt stiglöst land och bara det kan vara nog så spännande idag.

Spåren av tidigare hävd ses fortfarande på sina håll, inte minst flera ruiner och rester av t ex lindbastrepstillverkning längs skogsvägen som går väster om och nästan parallellt med kärret.

skogsgard_mindre_smaragdflickslandaSpåren av hjortar och vildsvin är tydliga och gott om trollsländor av olika arter gör dig sällskap ute på ängarna. Nattetid kan man höra allsköns sjungande fåglar i en härlig kör. Hela året, men kanske främst under vinterhalvåret, patrullerar rovfåglar ständigt över området.

Text & foto Magnus Billqvist 2008