Lägerskola och dagsbesök

Lägerskola i Linnés skånska landskap

På Hörjelgården i Skåne kan elever upptäcka hur landskapet såg ut under Linnés tid. Här finns möjlighet att prova på historiska sysslor och utforska den biologiska mångfalden under några dagars lägerskola. Här finns Linnés landskap med de blomstrande utmarkerna, slåtterängar och små åkertegar rekonstruerade. Hur värderar vi dem idag? Vilket värde har en slåtteräng i vår tid?

Att lägerskola kan vara ett trevligt sätt att avsluta en termin vet vi alla. Det är också ett värdefullt sätt att starta en termin och lära känna varandra. Det är inspirerande att byta miljö och bryta av vardagsrutinerna. Med miljöombytets nytändning och nyfikenhet finns möjligheter att lära på ett inspirerande och jordnära sätt.

På Hörjelgården är du långt från affärer och gatlampor. Vägarnas buller är under vår och försommar ersatta av spelande lövgrodor och fågelkonserter. Då höstmörkret omger oss med mörka kvällar är stjärnhimlen fantastisk! Under några dagar finns möjlighet till fina naturupplevelser och en resa i tiden, till 1700-talets vardagssysslor i markerna.

Till Hörjel kan du komma med din klass, alltifrån två timmar till ett par dagar. Lägerskoleverksamheten bedrivs på alla stadier. Tyngdpunkten i skolverksamheten ligger i att låta eleverna själva medverka i det praktiska arbetet på gården. Sådd, skörd, slåtter, hägnadsarbete m m varvas med naturstudier i ängar och betesmarker.

Vår förhoppning är att det historiska perspektivet ska väcka intresse för hur landskapet ser ut, hur det förändras och hur människan påverkar det. Vi vill också lyfta fram den biologiska och kulturhistoriska mångfalden som kännetecknar detta landskap.

Vi hoppas det blir roligt på Hörjelgården med mycket tid att vara ute och njuta av vår vackra natur!

VIll du veta mer? Kontakta horjelgarden@gmail.com eller se vårt informationsblad 2023.