Film i Lund: Dirt!

Naturskyddsföreningen i Skåne driver tillsammans med Hållbart Universitet och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet en filmserie kallad ”Sustainable Truth?”. Vi visar främst dokumentärer, men även spelfilmer och bjuder alltid in en gäst för att diskutera filmens innehåll och relevans tillsammans med publiken. Filmerna visas vanligen med engelsk textning och diskussioner förs på engelska. Den här […]

Läs mer

Fler sköna Natursnoksledare sökes!

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska bota naturbristen i samhället och för att lära känna och förstå mer om naturen. Se mer här!

Läs mer

Rädda en groda idag!

Var med och rädda grodor, paddor och salamandrar! Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. Nu på våren lever de extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar, från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig. […]

Läs mer

Kom på riksstämman som ombud!

Det vore roligt om så många kretsar, länsförbund och nätverk som möjligt var representerade på Riksstämman! Det är ett sätt att stärka föreningsdemokratin och ger dessutom härliga chanser till nätverkande landet över. Men vad gör en egentligen på stämman som ombud? Hur funkar det? Har du varit ombud på en riksstämma, kan du hjälpa en […]

Läs mer