Ruveröds kvarn

Söker du efter en stillsam, rogivande fikaplats eller porlande vatten att meditera till? Eller kanske en plats där du enkelt kommer åt att se trollsländor om finns längs rinnande vatten? Eller vill du uppleva hur en gammal, genuin kvarn i skånsk skogsbygd såg ut?

Ruveröds kvarn ligger bortanför de stora allfartsvägarna men ändå nära och mycket lättillgängligt. Här kan man enkelt bara slå sig ner och låta ljud och dofter sippra in. Vill du vandra iväg inte bara i tankarna utan också konkret så finns det mycket annat här på gångavstånd.

Naturvärden
Ybbarpsån rinner här förbi på sin väg till Östra Sorrödssjön. Vid kvarnen är det delvis öppet och solen strilar ned på stenar, räcken, strandvegetation och byggnader. Det är ömsom forsande vatten och ömsom lugnare partier och det borgar för många arter specialiserade trollsländor som annars kan vara svåra att både komma nära och se på samma plats.

Den största är kungstrollsländan, de vackraste enligt många någon av de två blå- och grönskimrande jungfrusländorna. Själv håller jag den unga hannen eller honan av den rara spetsfläckade trollsländan som vackrast. Mest spektakulär är åtminstone stenflodtrollsländan, med hannens mycket märkliga tångliknande bakkroppsbihang. Alla finns de här och många fler med dem.

Forsärla finns här också, inte konstigt med tanke på miljön och tillgången på god mat (det är inte bara jag som gillar trollsländor!). I sjön alldeles intill finns förresten också den sällsynta tvåfläckade trollsländan.

Besökstips
Vid kvarnen finns flera skyltar som berättar om områdets naturvärden såväl som kvarnen och dess historia.

På informationsskyltar vid parkeringen finns kartor och tips på näraliggande sevärdheter. Knalla upp på den gamla vulkanen Juskushall eller njut av rikedomen av ängsväxter på den av Naturskyddsföreningen skötta Räfshalen. Föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage är en paraplyorganisation för flera föreningar som verkar för att tillgängliggöra dessa platser och många fler, se deras hemsida för massor av besökstips i trakten.

Vägbeskrivning
Parkera på anvisad plats, här. Därifrån är det en mycket kort promenad till själva kvarnen.

Tänk på
Den lokala Naturskyddsföreningen sköter ängen vid Räfshalen och vill du prova på att slå med lie eller på annat sätt bidra är du välkommen.

Källor/läs mer
Rönneådalen Skånes Nordvästpassage

Text & bild: Magnus Billqvist

Kungstrollsländan är en av Europas största trollsländor.