Smal vattenpest Elodea nuttallii

Foto fr flickr.

Smal vattenpest är listad i EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Kännetecken
Smal vattenpest är mycket lik vattenpest (Egeria canadensis). De kan skiljas åt på den smala vattenpestens smalare och spetsigare blad. Spetsen på skotten har tydligare böjda blad. En annan art som kallas stor vattenpest (Egeria densa), är lik båda arterna och finns till försäljning som akvarieväxt. Denna kräver varmare vatten och tros inte kunna etablera sig i landet och därmed bli invasiv. Då de kan vara svåra att skilja rekommenderas dock alltid att man aldrig sätter ut någon vattenpest.

Kända problem
Smal vattenpest begränsar genom sina täta bestånd användning av vatten för bl.a. fiske, bad och båttrafik. Den kan i kalkrika vatten skada båtskrov. Den växer snabbt och bildar stora och täta bestånd som konkurrerar bort all annan växtlighet. Den minskar vatten- och ljusinflöde samt syretillgången vid bottnar. Hela ekosystem förändras.

Bekämpning
Undvik att skaffa smal vattenpest, det finns andra liknande arter som inte bedöms som invasiva man istället kan köpa till sitt akvarium. Lämna eller släng aldrig smal vattenpest i naturen, töm inte ut vatten från akvarier- eller dammar i naturen. Smal vattenpest i naturen bekämpas bäst manuellt. Använd krattor eller motsvarande för att dra upp växterna och gör det helst under våren för störst effekt. Var försiktig vid hanteringen av arten. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar.

Ursprung
Smal vattenpest härstammar från Nordamerika varifrån den inkommit till Sverige genom handel med akvarie- och dammväxter.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är smal vattenpest kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.