Vattenpest Elodea canadensis

Vattenpestens blomma. Foto fr flickr.

Kännetecken
Vattenpest är mycket lik smal vattenpest (Egeria nuttallii). De kan skiljas åt på den smala vattenpestens smalare och spetsigare blad. Spetsen på skotten har på smal vattenpest tydligare böjda blad. En annan art som kallas stor vattenpest (Egeria densa), är lik båda arterna och finns till försäljning som akvarieväxt. Denna kräver varmare vatten och tros inte kunna etablera sig som invasiv i landet, men töm för säkerhets skull aldrig ut akvarievatten i naturen.

Kända problem
Vattenpest begränsar genom sina täta bestånd användning av vatten för bl. a. fiske, bad och båttrafik. Den växer snabbt och bildar stora och täta bestånd som konkurrerar bort all annan växtlighet. Den minskar vatten- och ljusinflöde samt syretillgången vid bottnar. Hela ekosystem förändras. 

Bekämpning
Undvik att skaffa vattenpest, det finns andra liknande arter som inte bedöms som invasiva man istället kan köpa till sitt akvarium. Lämna eller släng aldrig vattenpest i naturen, töm inte ut vatten från akvarier- eller dammar i naturen. Vattenpest i naturen bekämpas bäst manuellt. Använd krattor eller motsvarande för att dra upp växterna och gör det helst under våren för störst effekt. Var försiktig vid hanteringen av arten. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar.

Ursprung
Vattenpest härstammar från Nordamerika varifrån den inkommit till Sverige genom handel med damm- och akvarieväxter.

Rapportera fynd
Om du hittar vad du misstänker är vattenpest kan du rapportera in den på Artportalen eller till Naturvårdsverket. Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till sidan med invasiva arter

Klicka på bilderna för att se dem i större format och bläddra mellan dem.