Vandring på Måkläppen

Måkläppen gråsäl

Måkläppen är Sveriges sydvästligaste utpost och utgör med sin ständigt föränderliga form och säsongsmässiga beträdnadsförbud ett spännande utflyktsmål. Den stora sandreveln förändras kontinuerligt av vindar och vatten och kan därför te sig olik från ett besök till ett annat. Det är ett populärt besöksmål, mycket tack vare knubbsälarna och gråsälarna som lever här. Eftersom sälarna är […]

Läs mer