Kurs om mossor

PB__lybeck_Mossa

Gratis kurs om mossor på Hörjelgården! Mossorna är på många sätt växtvärldens doldisar trots dess vanliga förekomst. Under denna endagskurs får vi en inblick i mossornas hemliga liv och bekantar oss med deras mångfald. På Hörjelgårdens vackra marker ser vi flera intressanta arter och studerar ytterligare material inomhus. Dagen ger en introduktion till mossorna och […]

Läs mer