Kurs om signalarter

Välkommen till en kurs om signalarter den 24 maj på Hörjelgården! I naturen finns många djur- och växtarter som är specifika i sina krav och som ibland blivit ganska sällsynta idag. På kursen ges en överblick över främst insektsarter som signalerar olika miljöer, vad dessa arter kräver och vad man kan göra för att bevara […]

Läs mer

Får du ersättning för ditt jobb?

Biologiska mångfaldens dag

Är du en av dem som sköter och värnar om en liten äng eller betesmark? Är marken på minst 0,1 hektar kan du kanske få ersättning för ditt arbete. På den här kursen får du lära dig hur man kan söka miljöersättningar för skötseln av ängs- och betesmarker. Kursen vänder sig speciellt till dig som […]

Läs mer

Kurs om mossor

PB__lybeck_Mossa

Gratis kurs om mossor på Hörjelgården! Mossorna är på många sätt växtvärldens doldisar trots dess vanliga förekomst. Under denna endagskurs får vi en inblick i mossornas hemliga liv och bekantar oss med deras mångfald. På Hörjelgårdens vackra marker ser vi flera intressanta arter och studerar ytterligare material inomhus. Dagen ger en introduktion till mossorna och […]

Läs mer

Sommar på Hörjelgården

Hörjelgården

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjelgården är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg […]

Läs mer

Följ med Lunds Fältbiologer till Hörjelgården den 11-12 feb!

Följ med Lunds Fältbiologer till Hörjelgården för att lära oss om gammaldags textiltillverkning som de själva gör på gården! Hörjelgården är en gammal lantbruksgård som idag förvaltas av Naturskyddsföreningen, med avsikt att bibehålla och förbättra den biologiska mångfalden och ekologin i området. Som en del i detta odlar de lin på området, som torkas och bearbetas […]

Läs mer