Tillverkning av bihotell & fågelholkar

Fågelholk

Dagens vildbin, igelkottar och fåglar har svårt att hitta någonstans att bo. Hjälp dem att lösa bostadsbristen, bygg ett enkelt bo! Naturskyddsföreningen i Klippan anordnar en kväll till våra vänner bina, fåglarna och igelkottarna då vi bygger olika typer av bon. Naturskyddsföreningen tillhandahåller material som till exempel plankor till fågelholkar och bambupinnar till bina. DATUM: […]

Läs mer