Tillverkning av bihotell & fågelholkar

Fågelholk

Dagens vildbin, igelkottar och fåglar har svårt att hitta någonstans att bo. Hjälp dem att lösa bostadsbristen, bygg ett enkelt bo! Naturskyddsföreningen i Klippan anordnar en kväll till våra vänner bina, fåglarna och igelkottarna då vi bygger olika typer av bon. Naturskyddsföreningen tillhandahåller material som till exempel plankor till fågelholkar och bambupinnar till bina.

DATUM: Onsdag den 5 februari kl 18-21
PLATS: Sågen, Ängelholmsgatan 9, 264 33 Klippan
Har ni specifika önskemål och frågor om speciella bon är ni välkommen att kontakta Gunnel Björkman 070-522 26 05, gunnelbr@gmail.com
Har du inte möjlighet att delta? Här hittar du information om hur du enkelt bygger du ett bihotell eller en fågelholk