Välkommen på länsstämma 2020!

Länsstämman sker digitalt söndag 9 augusti kl. 17.00.

På grund av osäkerheten kring vad som gäller framöver har styrelsen beslutat att länsstämman ska ske digitalt. Mötet kommer troligen att ske via Zoom. För att kunna vara med krävs en möteslänk, vilken du får i god tid innan genom att anmäla dig till Magnus (se nedan). Du behöver också en dator med mikrofon och gärna, men inte nödvändigtvis, webbkamera. Beroende på vilken plattform som används för mötet kan det möjligen också gå att deltaga via mobiltelefon.

Länsstämman skulle ha avhållits i april, under värdskap av Örkelljungabygdens Natur. Kretsen är tillfrågad om att istället arrangera stämman 2021.

Samtliga handlingar till mötet läggs upp nedan.

Dagordning (utlagt 2020-03-03).
Föreningens nuvarande stadgar (utlagt 2020-03-03).
Förslag på ändring av stadgarna (gäller enbart kretsrådet) (utlagt 2020-03-03).
– 
Funktionärer 2019 (utlagt 2020-03-03).
– Verksamhetsberättelse 2019 (utlagt 2020-04-02)
– 
Förslag till verksamhetsplan 2020 (utlagt 2020-04-02)
– Årsredovisning 2019 (utlagt 2020-05-06)
Revisionsberättelse 2019 (utlagt 2020-05-06)
– Valberedningens förslag till förtroendeposter (kommer)

Stiftelsen Hörjelgården
Verksamhetsberättelse 2019 (utlagt 2020-03-26)
Bilaga Besök 2019 (utlagt 2020-03-26)
– Bilaga Ideella timmar för skötseln 2019 (utlagt 2020-03-26)
– 
Bilaga Pedagogisk verksamhet (utlagt 2020-03-26)
– Årsredovisning 2019 (kommer)


Kontaktperson:
Magnus Billqvist magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 0733-204 777