Välkommen på länsstämma 2020!

Länsstämman sker digitalt söndag 9 augusti kl. 17.00.

På grund av osäkerheten kring vad som gäller framöver har styrelsen beslutat att länsstämman ska ske digitalt. Mötet sker via Zoom. För att kunna vara med krävs en möteslänk, vilken du får i veckan innan genom att anmäla dig till Magnus (se nedan). Du behöver också en dator med mikrofon och gärna, men inte nödvändigtvis, en webbkamera.

Länsstämman skulle ha avhållits i april, under värdskap av Örkelljungabygdens Natur. Kretsen är tillfrågad om att istället arrangera stämman 2021.

Samtliga handlingar till mötet läggs upp nedan.

Dagordning (utlagt 2020-03-03, uppdaterad 2020-08-09). Obs att punkt gällande förslag på ändring av stadgarna också ska behandlas: se nedan.
Föreningens nuvarande stadgar (utlagt 2020-03-03).
Förslag på ändring av stadgarna (gäller enbart kretsrådet) (utlagt 2020-03-03).
– 
Funktionärer 2019 (utlagt 2020-03-03).
– Verksamhetsberättelse 2019 (utlagt 2020-04-02)
– 
Förslag till verksamhetsplan 2020 (utlagt 2020-04-02)
– Årsredovisning 2019 (utlagt 2020-05-06)
Revisionsberättelse 2019 (utlagt 2020-05-06)
– Valberedningens förslag till förtroendeposter (utlagt 2020-08-08)

Stiftelsen Hörjelgården
Verksamhetsberättelse 2019 (utlagt 2020-03-26)
Bilaga Besök 2019 (utlagt 2020-03-26)
– Bilaga Ideella timmar för skötseln 2019 (utlagt 2020-03-26)
– 
Bilaga Pedagogisk verksamhet (utlagt 2020-03-26)
Årsredovisning 2019 inkl revisionsberättelse (utlagt 2020-08-09)


Kontaktperson:
Magnus Billqvist magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 0733-204 777