Välkommen på länsstämma 2023

Länsstämman sker i Örkelljunga 13 maj med utflykter i trakten 

Varmt välkomna på länsstämman 2023! Värd för årets stämma är Örkelljungabygdens Natur.

Fossil åkermark vid Kjällstorp intill Lärkesholm.

Program
09.00
Samling i Örkelljunga, vid kursgården Strandhem, intill Hjälmsjön, Smålandsvägen 48, se karta.
09.15 Utflykt till Lärkesholmsområdet; Pär Connelid delar med sig av historisk forskning. Se mer om området nedan.
13.00 Lunch på Strandhem; vegetarisk lasagne (i möjligaste mån ekologiskt odlade råvaror).
14.00 Länsstämman genomförs (se dagordning nedan).
15.30 (ca) Kaffe och avslutning; möjligheter finns, i mån av intresse, att efter stämman besöka det närbelägna Biparadiset.

Anmälan
Anmäl görs till till Magnus Billqvist via mejl eller telefon 0733-204 777.
Meddela om du vill ha lunch och/eller vill följa med på förmiddagsutflykten.

Övriga upplysningar
– Medtag egen utefika för förmiddagen.
– Lunch till självkostnadspris.
– De kollektiva färdmålen är inte de bästa på en lördag så meddela om du kommer med bussen 09.01 från Hässleholmshållet så kan upphämtning ordnas för de som vill följa med på utflykten. Buss västerifrån kommer tyvärr tidigast 09.51.
– Behöver eller vill du samåka? Prova nya samåkningsappen som släpptes tidigare i våras. Den finns här.

Samtliga handlingar till mötet läggs löpande upp nedan
Dagordning (utlagt 2023-03-27).
Våra stadgar (utlagt 2021-03-03).
– 
Funktionärer 2022 (utlagd 2023-03-27).
– Verksamhetsberättelse 2022 (utlagd 2023-03-27).
– 
Förslag till verksamhetsplan 2023 (utlagd 2023-03-27).
Årsredovisning (utlagd 2023-04-24)
– Revisionsberättelse 2022 (kommer).
Valberedningens förslag till förtroendeposter (utlagd 2023-04-27).

Stiftelsen Hörjelgården
Verksamhetsberättelse 2022 inkl. verksamhetsplan 2023 (utlagt 2023-04-17).
Bilaga Aktiviteter 2022 (utlagt 2023-04-17).
– Bilaga Ideella timmar 2022 (utlagt 2023-04-17).
Bilaga pedagogisk verksamhet (utlagt 2023-04-17).
Årsredovisning 2022 inkl. revisionsberättelse (utlagd 2023-04-24).


Kontaktperson:
Magnus Billqvist magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se

Lärkesholm
En dryg halvmil öster om Örkelljunga tätort ligger Lärkesholmsområdet. Sen slutet av 1700-talet har det tidigare godsets marker ombildats till en stiftelse, von Reiserska stiftelsen. De två intill varandra liggande Lärkesholmssjöarna med närmsta omgivning utgör något av områdets mittnerv här – i ett tilltalande naturlandskap. Övervägande lövskog kantar sjöarnas norra sida medan man på södra sidan finner hävdad kulturmark med gamla anor. Extra tid och uppmärksamhet bör anslås till den fossila åkermark som här i Stora Källstorp tydligt ”går i dagen”. Pollenanalytiska studier berättar om landskapets tidigare historia, ända bak till tidig medeltid och än längre.

Lärkesholm, Stora Källstorp, betesmark, odlingsrösen mm (fossila området).