Svedala naturskyddsförening får miljöpriset

Svedala naturskyddsförening får årets Miljöpris i Svedala kommun! Tack vare föreningens röjningar på Hunneröds mosse har området utsetts till naturreservat. Sedan 1988 har föreningen genomfört röjning av det 1,5 hektar stora området och lett till återställning av mossens naturvärden. Det mest unika med Hunneröds mosse är förekomsten av fjärilen alkonblåvinge. Den finns bara på två platser i Skåne och har speciella krav på sin miljö. Bland annat måste det finnas växten klockgentiana och myrsamhällen som kan föda upp fjärilslarverna.

I motiveringen konstateras också att naturskyddsföreningen bidrar positivt till att nå miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Myllrande våtmarker”. Deras arbete bidrar också till att återskapa äldre slåtter- och betesmarker.

Hunneröds mosse ligger mellan Gärdslövsvägen och Killerödsvägen. Naturreservatet har en yta på 44 hektar. Läs mer om Hunneröds mosse