Nu startar projektet Vild & Bortskämd

Klövviltsstammarna har ökat markant de senare 50 åren, något som fått stora konsekvenser. En bidragande orsak är utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall. För att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det som naturen kan ge, startar nu Vild & Bortskämd, ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen i Skåne, Jägarförbundet samt markägare.
>>mer information