Lyssna på hjortbröl

Foto: Anders Jarnemo

Kronviltets brunst är nu i full gång och i de skånska markerna ekar nu hjortarnas mäktiga bröl. Ska man ge sig ut och lyssna bör man dock iaktta försiktighet och visa djuren hänsyn. De är mycket störningskänsliga och man bör inte försöka komma djuren nära. Man behöver emellertid inte vara alldeles inpå för att höra brölen. Under gynnsamma förhållanden kan vi människor höra kronhjortarnas bröl på upp till 5-6 km avstånd.

Här hittar du guidade hjortaktiviteter i Skåne:

TOMELILLA 13 SEP
Kronhjortsbröl i Sydskåne. Ingemar Jönsson leder oss och Naturskyddsföreningen i Tomelilla i letandet efter brölande kronhjortar. Datum: 13/9 kl 20. Samling: Andrarums kyrka. Läs mer

SIMRISHAMN 14 SEP
Kväll med hjortbröl Vi åker ut för att lyssna till hjortbröl. Medtag något varmt att dricka och kläder efter behov. Datum: 14/9 kl 19. Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn. Läs mer

FYLEDALEN 16 SEP
Hjortbröl i Fyledalen. Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten. Datum: 16/9 kl 19.30. Samling: Ystads Stadsbibliotek/parkeringen. Att tänka på: Ta med fika och varma kläder! Läs mer

Den Skånska Kronhjorten är en arbetsgrupp hos Naturskyddsföreningen Skåne som vill värna och vårda den unika skånska kronviltstammen. Gruppen består av naturvårdare, markägare, viltvårdare och andra samhällsaktörer som delar visionen om en fortsatt gynnsam utveckling för det skånska kronviltet. Läs mer här: skanskkronhjort.se