Lyssna på hjortbröl

Kronviltets brunst är nu i full gång och i de skånska markerna ekar nu hjortarnas mäktiga bröl. Ska man ge sig ut och lyssna bör man dock iaktta försiktighet och visa djuren hänsyn. De är mycket störningskänsliga och man bör inte försöka komma djuren nära. Man behöver emellertid inte vara alldeles inpå för att höra […]

Läs mer