Hörjelgårdens program!

Nu finns Hörjelgårdens årsprogram ute! Bland annat erbjuds naturvandring, vårbruk, lieslåtter och humlevandring!

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjel är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken. Till minne av sin naturintresserade son Ingwar-Ellwin Sigurdhson, som dog redan som 26-åring, donerade Edith och Sigurd Andersson sin fastighet Hörjelgården till Naturskyddsföreningen i Skåne 1976. Idag drivs Hörjelgården som en natur- och kulturskola med historisk markvård, biologisk forskning och utbildning som teman.

Välkommen till Hörjelgården och dess marker!

Se programmet för 2018