Kämpa för naturen i Staffanstorp

Hjälp oss kämpa för natur och miljö i Staffanstorp: du kan påverka! Nu bjuder vi in dig som bor i Staffanstorps kommun och vill engagera dig ideellt för den lokala naturen!

Vi börjar med en bildvisning om kommunens mest värdefulla naturområden, sedan en inspirationsföreläsning om hur du kan engagera dig. Därpå följer fika, som vi förstås bjuder på, samt ett extra årsmöte av stor vikt för föreningens framtid.

Alla är välkomna, oavsett medlem eller inte.

DATUM: 1 oktober kl 19.
PLATS: Scoutgården, Annerov. 26, Staffanstorp.

Mer info?
Kontakta Magnus Billqvist / 046-33 56 51
magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se

Visste du att Staffanstorps kommun enligt enkät till samtliga kommuner är sämst i Skåne på naturvård, trots fantastiska möjligheter att värna och utveckla befintliga värdefulla och tätortsnära naturområden? Inte minst därför är det viktigt med en lokal och livaktig naturskyddsförening! Läs mer