Miljön i siffror 2024

Sarek. Foto: Naturskyddsföreningen

Världen står inför en trippelkris, med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och spridning av miljögifter. Det handlar om dramatiska förändringar av förutsättningarna för livet på jorden. Och det är vi människor som orsakar förändringarna. Budskapet från den samlade forskningen om hur allvarligt och bråttom det är att ställa om blir allt tydligare. Samtidigt ser vi […]

Läs mer

Webinarium: Hur kommer vi åt drivkrafterna för omställning?

Med Maria Wolrath Söderberg! Naturskyddsföreningen i Skåne och Blekinge anordnar ett digitalt webinarium den 5 mars kl. 18:00! Gästföreläsare:  Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik och forskar om hur människor resonerar när det gäller omställning. Många av oss känner till Maria från podcasten ”Klimatgap” från Södertörns Högskola, men efter sin medverkan i Sommar i […]

Läs mer

Vad gör vi när havet kommer?

Digitalt föredrag 3 oktober kl 18.30.  Här kan du se föredraget i efterhand! Klimatförändringarnas effekter börjar synas allt tydligare runt om i världen och inte minst i Sverige. Havsnivån stiger nu snabbare än man tidigare trott och det har allvarliga konsekvenser för kustlinjer, ekosystem och samhällen. Samtidigt har Sverige och andra länder de senaste månaderna […]

Läs mer

Klimathösten: Klimatfrågor uppmärksammas genom olika aktiviteter

Naturskyddsföreningen i Skåne och våra kretsar ser allvarligt på klimatförändringar och hur takten för förändringar sker allt snabbare varje år. Vi har därför gjort en kraftsamling under hösten som vi kallar för ”Klimathösten”, för att uppmärksamma och sprida kunskap om klimatfrågor genom olika aktiviteter som anordnas av kretsarna själva eller av vår Klimatkoordinator Josefine Friberg. […]

Läs mer

Klimatet: Sammanfattningen av den sista stora IPCC-rapporten

Dimmigt landskap

De kommande sju åren är helt avgörande för möjligheten att vända klimatkrisen. Nu presenterar FN:s klimatpanel IPCC sina slutsatser från dess samtliga rapporter som publicerats under 2018–2023. Här är sammanfattningen av den sista stora IPCC-rapporten innan 2030. Nu måste politikerna lyssna på vetenskapen och agera därefter. Fyra huvudbudskap från rapporten: 1,5-gradersmålet är fortfarande möjligt, men […]

Läs mer