Klimathösten: Klimatfrågor uppmärksammas genom olika aktiviteter

Naturskyddsföreningen i Skåne och våra kretsar ser allvarligt på klimatförändringar och hur takten för förändringar sker allt snabbare varje år. Vi har därför gjort en kraftsamling under hösten som vi kallar för ”Klimathösten”, för att uppmärksamma och sprida kunskap om klimatfrågor genom olika aktiviteter som anordnas av kretsarna själva eller av vår Klimatkoordinator Josefine Friberg. Om du som medlem eller intresserad icke-medlem vill veta mer om klimatet och engagera dig så har vi gjort en egen kalender specifikt för alla klimatrelaterade aktiviteter som sker i Skåne nu under hösten. Aktiviteterna är öppna för alla och ni kan läsa mer under länkarna nedan:

3 okt / Digitalt föredrag ”Vad gör vi när havet kommer? En digital föreläsning om översvämning och  klimatanpassning”. Gästföreläsare är Pål Axel Olsson från Lunds Universitet som deltog i det EU-finansierade projektet ”Life Coast Adapt”. Han kommer under denna föreläsning att berätta mer om kusterosion och klimatanpassning. Klimatförändringarnas effekter börjar synas allt tydligare runt om i världen och inte minst i Sverige. Havsnivån stiger nu snabbare än man tidigare trott och det har allvarliga konsekvenser för kustlinjer, ekosystem och samhällen. Samtidigt har Sverige och andra länder de senaste månaderna drabbats av skyfall och stora mängder regn vilket har skapat förödande översvämningar som förstört byggnader, ekosystem och även skördat liv. Och mycket tyder på att händelser som dessa kommer bli allt vanligare från och med nu.
Hur skyddar vi oss och anpassar oss när regnet och havet kommer?
DEL 1 av föredraget handlar om havsnivåhöjning och klimatanpassning som tar hänsyn till att bevara och höja den biologiska mångfalden!
DEL 2 av föredrag som handlar om regn och skyfallshantering hålls ett annat datum som annonseras senare!
Delta i föredraget som anordnas av klimatkoordinator Josefine Friberg från Naturskyddsföreningen i Skåne och Blekinge den 3e Oktober 18:30 via Zoom länk 

7 okt kl 13 / Klimatmanifestation i Höör.
Välkommen att delta i klimatmanifestation efter skördemarknad och loppis till förmån för Världens Barn! Vi vill fylla torget med människor som inser att klimathotet är här nu och är beredda till förändring av vårt sätt att leva. Parollen är ”Tillsammans för en hållbar framtid för världens barn”. Vi formar en cirkel och har plakat som uttrycker vår oro och handlingsberedskap. Du kan stå eller sitta, ta gärna med en stol. Det blir först en tyst manifestation, därefter musik från högtalare och sång.
Plats: Nya torg Klimtmanifestation kl 13. Arrangör: Tillsammans Höör, Mötesplats Mittpunkten, Naturskyddsföreningen i Höör och Studiefrämjandet. Läs mer

8 okt / Event ”Familjesöndag med tema klimat och hållbarhet” i Hjärup.
Naturskyddsföreningen i Staffanstorp deltar. Läs mer

11 okt kl 18-20 / Föreläsning ”Skogsbränder i ett varmare klimat”.
Stora skogsbränder blir allt vanligare världen över. Samhällen brinner ner, vi förlorar värdefulla skogar och ekosystem, och luften blir än mer förorenad. Lina Eklund, lektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund, talar om detta i sin föreläsning. Hur påverkas skogsbränderna av ett varmare klimat? Kan krig leda till fler bränder? Och vad kan vi göra för att lära oss leva med skogsbränder? Arrangör: Lunds Naturskyddsförening. Läs mer

12 okt kl 10-16  / Workshops på temat: ”Ett hållbart livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer. Delta i workshops på temat: ”Ett hållbart livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer”. Torsdagen den 12 oktober är huvuddag för allmänheten. Håll utkik i Kristianstads kommuns kanaler för mer info. Arrangör: Kristianstad kommun, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla. Läs mer

16 nov kl 19 / Föreläsning om Klimatförändringen – med Emma Ådahl. En tid i förändring där vi balanserar mellan hopp och förtvivlan. Välkommen till Kulturhuset Anders torsdag 16 nov kl 19 då Emma Ådahl föreläser om klimatet och den globala uppvärmningen. Hon tar med forskningens hjälp upp bakgrunden till varför klimatet på jorden håller på att förändras, vad som går framåt i arbetet med att skapa ett klimatneutralt samhälle i Sverige och världen, samt ger konkreta tips på vad som varje enskild person kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Med egen erfarenhet inom Fridays For Future-rörelsen, som lärare, biolog och förälder ger hon en verklighetsförankrad och konstruktiv bild av den komplexa situation som mänskligheten har försatt sig i. Naturskyddsföreningen i Höör bjuder på fika efter föreläsningen. Anmäl dig senast tisdag 14 nov till nfhoor@gmail.com eller 0723-298 064

17 okt / Digitalt föredrag ”När färskvattnet tar slut för både människa och ekosystem”.
Gästföreläsare: Frida Eklund på Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt. Mer info kommer! Arrangör: Naturskyddsföreningen i Skåne, Klimatkoordinator Josefine Friberg.

22 okt / Klimatgudstjänst
Staffanstorps-kretsen anordnar i Uppåkra Kyrka.

23 okt / Studiecirkeln Aktivt hopp. OBS anmäl dig senast den 19/10!
Under 5 träffar och med stöd av boken Aktivt hopp lär vi oss att bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla. Cirkeln är på måndagar med start måndag 23 oktober, därefter träffas vi den 6 och 11 november, 4 december och 8 januari. Böcker finns för utlåning, gratis deltagande och Naturskyddsföreningen Höör bjuder på te och smörgås. Cirkelledare Anna Flärd, plats Höör. Arrangör Naturskyddsföreningen Höör och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Anmäl dig senast 19/10 till nfhoor@gmail.com25 okt / Digital diskussion om ”Skogen och klimatet” med Jonas Rönnberg från SLUs center för skogsskador. Anordnas av Klimatkoordinator Josefine Friberg. Mer info kommer!

8 nov kl 18-20 /  Föreläsning om ”Klimatet och ekonomin”.
Kräver klimatkrisen att vi välter kapitalismen och tillväxttänkandet över ända, men vad händer då med samhällsekonomin? Vilken strategi för förändring – grön tillväxt, nedväxt eller en grön ny giv – ger oss bäst chans att stoppa den skenande uppvärmningen i tid? Rikard Warlenius från Göteborgs universitet, aktuell med boken Klimatet, tillväxten och kapitalismen, tar upp dessa frågor i sin föreläsning. Arrangör: Lunds Naturskyddsförening. Läs mer

Listan kommer fyllas på kontinuerligt under hösten med fler föredrag och aktiviteter! Har du frågor kring Klimathösten eller klimatfrågor, kontakta vår klimatkoordinator Josefine: josefine.friberg@naturskyddsforeningen.se

———–

Tidigare aktiviteter: 

21 sep kl 12:15 – 13 / Föreläsning om ”våtmarker och växthusgasutsläpp”

Biosfärkontorets Mattis Vindelman har i uppdrag att göra klimatsmarta våtmarker. Naturliga kärr och mossar innehåller mer kol än alla världens skogar, men när våtmarkerna torrläggs släpps det ut koldioxid. Dränerade våtmarker står för 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige.I Kristianstad är siffran 23 procent. Vad ska vi göra med dessa marker i framtiden? Boka gratis din plats på Naturums bokningssida. Arrangör: Naturum. Naturskyddsföreningen i Kristianstad-Bromölla deltar. Läs mer

24 sep kl 13-15 / Föreläsning ”Fossila lögner – var finns bromsklossarna i klimatomställningen?” Kristoffer Ekberg, Lunds universitet, tidigare Chalmers, talar om hur klimatförnekelse och klimatförhalning motverkat samhällets åtgärder för att stoppa klimatförändringen i tid. Susanne Alpar, Folkuniversitetet modererar och inspirerar till ett engagerat samtal med Ekberg och publiken, om ämnets bäring nationellt men framför allt lokalt. Arrangör: Folkuniversitet, Fridays For Future, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla, Studiefrämjandet Skåne- Blekinge. Läs mer

Dela

Kommentera

One thought on “Klimathösten: Klimatfrågor uppmärksammas genom olika aktiviteter

Kommentering är stängd.