Biologiska Mångfaldens Pris 2019 tilldelas Per Modig

Priset instiftades 2009 av Naturskyddsför­eningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biolo­gisk mångfald i Skåne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgår till 15 000 kr och delas sedan 2011 ut vartannat år.

Per Modig tilldelas den biologiska mångfaldens pris 2019 för sin föredömliga satsning på ekologisk odling med gamla sorter såväl som gynnandet av vild biologisk mångfald.

Priset delades ut av Linda Birkedal i Tyringe den 17 november på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2019. ”Per Modigs ekologiska gård är en oas både för odlad och vild biologisk mångfald”, säger Linda Birkedal, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne.

Pristagaren är ekologisk lantbrukare på gården Fagraslätt utanför Kristianstad. ”Jag är mycket hedrad och överraskad”, meddelar Per. ”Det är alltid roligt att få ett kvitto på att det man gör är bra.”

Hans marker innehåller en imponerande odlad mångfald, med raps, quinoa, svarta bönor, vreta gulärt med mera. Han satsar både på gamla kultursorter och för Sverige nya sorter för att med en ökad diversifiering också vinna en ökad robusthet. På några fält samodlar han, det vill säga kombinerar flera grödor, med ambitionen att öka skörden. Per arbetar för att sprida sina kun­skaper och metoder till andra lantbrukare, både i Sverige och i andra länder. På hans marker finns förutom odlade mångfald även refuger för vilda smådjur. Detta gynnar pollinatörer, och rovin­sekter och rapphöns som kontrollerar skadedjur trivs.

Per säger vidare, att – ”Det är roligt att det finns ett stort intresse från kunder och konsumenter för de nya grödorna jag provat.” och att ”Inventeringar har gjorts som visar att det är mycket fler insekter i de blommande remsorna än i fälten omkring.”

Kontakt
Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne 070-530 36 86
Per Modig, pristagare 076-140 60 97

Mer information, exempelvis tidigare pristagare, finns här