Biologiska Mångfaldens Pris 2019 tilldelas Per Modig

Priset instiftades 2009 av Naturskyddsför­eningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biolo­gisk mångfald i Skåne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgår till 15 […]

Läs mer