Örkelljungabygdens Natur tilldelas Den Biologiska Mångfaldens Pris 2021!

Kurt-Arne Johansson och Lars Schale tog emot priset för kretsen.

Kurt-Arne Johansson och Lars Schale tog emot priset för kretsen.

För åttonde gången har Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne–Blekinge delat ut Den Biologiska Mångfaldens Pris. Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Målsättningen med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Mer om syfte och bakgrund liksom tidigare pristagare finns här.

Örkelljungabygdens Natur tilldelades priset för arbetet med Biparadiset i Örkelljunga där de skapat miljöer för bi(o)diversitet, spridit information om den värdefulla mångfalden i naturen och för att inspirera till att det skapas fler biparadis på andra håll, stora som små. Det utgör ett mycket fint exempel på hur olika delar av samhället tillsammans kan verka i lokala projekt för att skapa engagemang, väcka intresse, ordna finansiering och praktiska insatser. Utöver Örkelljungabygdens Natur omfattar nomineringen därför även kommunens dagliga verksamhet Vågen och kommunens gatu- och parkavdelning. Bäst sägs det nog med deras egna ord, så här står det på en av skyltarna som möter besökaren i Biparadiset:

Här hoppas vi att du skall trivas lika bra som blommor, bin och andra insekter.
Men också att du får möjlighet att lära en massa bra saker om natur.
Och vad hade väl varit mer naturligt än att det skapas fler biparadis!
Om så bara på din balkong eller i din trädgård.

Biparadiset i Örkelljunga startade som ett samverkansprojekt 2015 då Örkelljungabygdens Natur uppvaktade kommunens Naturvårdsgrupp och i projektet deltog även kommunens dagliga verksamhet Vågen med fokus på sysselsättning och tema natur. Kommunens Gata Park har varit utförare av de större insatserna som gjorts med medel från Naturvårdsgruppen. Idag sköts området främst av ideella krafter från Örkelljungabygdens Natur i form av olika insatser för att förhindra igenväxning samt underhåll och uppdatering av informationsskyltar. I viss mån håller föreningen även i guidningar och studiebesök.

Läs mer om Biparadiset i Örkelljunga här.

Kontaktpersoner i Örkelljungabygdens Natur:
Janne Johansson, 073-390 50 91, janneringarp(a)gmail.com
Pär Svensson, 076-775 44 75, pergit(a)outlook.com

Dela

Kommentera

1 thoughts on “Örkelljungabygdens Natur tilldelas Den Biologiska Mångfaldens Pris 2021!

Kommentering är stängd.