Guide: Gör skillnad från soffan!

Vi är många – och vi blir allt fler – som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Med en dator i knät, tillbakalutad i soffan kan du faktiskt påverka stort. Vi har nybörjarguiden med exempel för dig som vill agera för klimatet och den biologisk mångfald på nätet. Vem du än är och vad du än gör – kan DU vara en del av lösningen.

Varje strå till stacken räknas!

Om vi ska kunna begränsa klimatförändringarna och stoppa hoten mot den biologiska mångfalden krävs det stora förändringar – på alla samhällsnivåer. Lokala initiativ är i många fall avgörande för att vi ska lyckas. Naturskyddsföreningen har därför tagit fram flera guider inom olika områden som gör det enklare än någonsin att vara med och påverka omställningen till en mer hållbar värld på lokalt plan.

>> Se vad du kan göra!

Med omställning menar vi den målmedvetna övergången från dagens resursslösande och miljöförstörande samhälle till framtidens hållbara samhälle. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla människors grundläggande behov är tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För att lyckas ställa om Sverige, och inspirera världen att göra detsamma, behöver vi arbeta tillsammans på alla nivåer – medborgare, politiker, företag och organisationer – lokalt, nationellt och globalt.