Hörjelgården: Årets program

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjel är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken.

Kommande aktiviteter på Hörjelgården
20 mars: Naturvårdsbränning/eldande av rishögar
28 mars: Fagning i stubbskottsängen
17 april:  Vårbruk och trädgårdsarbeten
24 april: Renovering av flätgären

Program och nyhetsbrev
Se hela årets program här: >> Publika dagar på Hörjelgården 2021

Hörjelgårdens arrangemang är gratis, spännande och lärorika. Arrangemangen sker i samarbete med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen, med stöd av Sjöbo kommun och Länsstyrelsen i Skåne.

Hitta hit
Hörjelgården ligger i östra delen av Sjöbo kommun, ca sju kilometer nordväst om Tomelilla. Följ skyltar mot Hörjel från vägen genom Vanstad och Äsperöd eller från väg 19, vid Tryde. >> Hitta till Hörjelgården