Hjälp bina!

Stocktapetserarbi

Stocktapetserarbi

Nu är det äntligen dags för Operation: Rädda Bina 2021. Naturskyddsföreningen uppmärksammar åter igen att vilda bin och andra pollinatörer är hotade. Orsaker till det är bekämpningsmedel, matbrist, brist på boplatser och klimatförändringar.

Inom kampanjen i år gör vi ett upprop för att förändra beskattningen av bekämpningsmedel och få bort biskadliga preparat. Visste du att miljöfarliga bekämpningsmedel som verkar redan vid låga doser beskattas lägre än alternativ som är mindre skadliga. Kampanjen pågår mellan 12 april och 23 maj. Var med och rädda bina!

Så här kan du och din lokala krets engagera er i kampanjen:

1. Skriv under uppropet och dela kampanjsidan.

2. Gör en räddningsinsats för bina och registrera den på raddabina.nu

3. Avgifta ditt förråd. En guide om hur och vad man kan göra i stället hittar du här.

4. Sprid information om kampanjen i dina egna eller kretsens sociala medier och på kretsens hemsida under hashtag #räddabina. Här finns grafiskt material att ladda ner.

5. Var med och skapa ännu mer uppmärksamhet kring kampanjens budskap! Delta genom att skriva ut skyltar, odlingspinnar mm här och dela med hashtag #räddabina i sociala medier.

6. Bygg ett jätteinsektshotell tillsammans med din krets. Instruktioner om hur man gör hitta du här.

7. Skriv lokala insändare, här finns en insändarmall som du kan använda.

8. Vill din krets engagera kommunen i frågor om biologisk mångfald? Arrangera en digital kick-off tillsammans med rikskansliet för att sätta i gång arbetet med kommunen och andra markägare. Information om hur det går till hittar du här.

9. Arrangera en digital filmvisning för världens bin. Kortfilmen “Earth: Muted – Jingjing´s Story” vill väcka uppmärksamhet kring hur bin och andra insekter i världen drabbas av bekämpningsmedel och hur det påverkar oss människor. Läs mer om hur kretsen kan arrangera en filmvisning här.

10. Fixa en tipspromenad om biologisk mångfald. Konventionellt eller digitalt? Material och instruktionen finns här

11. Vill du påverka din kommun att göra något för biologisk mångfald? Skicka in ett medborgarförslag. Mall och instruktioner finns här.

12. Samarbeta med en lokal fältbiolog-klubb och gör en aktivitet eller insats tillsammans med barn och unga!

Vill du lära dig mer om hur du gynnar bina?
Här har vi samlat information om hur du ser skillnad på bin, getingar och flugor, tips på bivänliga växter, trädgårdskalender och mycket mer.

Tillsammans räddar vi bina!