Varning för bekämpningsmedel

Europeiska miljöbyrån, Europas motsvarighet till Naturvårdsverket, menar att vi måste minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och uppmanar EU att agera! Gör det du också, skriv under brevet till politikerna på raddabina.se Varje år säljs runt 350 000 ton (!) kemiska bekämpningsmedel i Europa som ska användas för att odla maten vi äter. Nu varnar Europas […]

Läs mer

Rädda bina: Stoppa gifterna!

Rädda bina

Kemiska bekämpningsmedel är ett av de allvarligaste hoten, men just i år finns en unik chans till förändring. Kemiska bekämpningsmedel är ett av de allvarligaste hoten mot våra vilda bin. Faktum är att en tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade. Trots det minskar inte användningen. Det är otroligt allvarligt. Just i år har våra […]

Läs mer

Bygg ett bihotell

Ett insektshotell under konstruktion. Det är en gammal Billybokhylla som på det här sättet fått nytt liv. Taket skjuter ut över och skyddar mot regn. En del av vedklabbarna är borrade sedan tidigare och är redan bebodda. Sedan bilden togs har det fyllts på med rör av olika slag. Nästa projekt blir att skaffa lera som ska få torka och på så sätt ge möjlighet för de arter som vill ha det som bounderlag.

Innan bina börjar flyga kan du passa på och bygga bihotell och placera ut på din tomt. Har du ett redan kan du fylla på det med stänglar, lera, tegelstenar med hål i: endast fantasin sätter gränserna. Enkelt att bygga Det är lätt att göra egna bihotell och enklaste varianten är att gå runt och […]

Läs mer

Skriv under: Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna! De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och kämpa för våra bin. Skriv under namninsamlingen här! Vi fortsätter att kämpa för att få bort biskadliga bekämpningsmedel, som är ett av […]

Läs mer

Gratis fröpåse!

Gratis fröpåse

Ängsmarkerna håller på att försvinna och med dem vilda bin och andra pollinatörer! Genom att omvandla gräsmattan till en äng kan du göra en viktig insats! Beställ en gratis fröpåse med ängsblommor här! Det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap. […]

Läs mer