Skriv under: Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna! De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och kämpa för våra bin.

Skriv under namninsamlingen här!

Vi fortsätter att kämpa för att få bort biskadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. Förra året förbjöds några värstingar i våra privata trädgårdar, men den största mängden bekämpningsmedel används inom konventionellt jordbruk. Även de medel som inte är direkt dödliga kan vara skadliga för bina på andra sätt. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Det är en bi-fientlig politik som borde skrotas.
Kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer! Här kan du läsa om våra politiska krav.

Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa bina!