Varning för bekämpningsmedel

Europeiska miljöbyrån, Europas motsvarighet till Naturvårdsverket, menar att vi måste minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och uppmanar EU att agera! Gör det du också, skriv under brevet till politikerna på raddabina.se

Varje år säljs runt 350 000 ton (!) kemiska bekämpningsmedel i Europa som ska användas för att odla maten vi äter. Nu varnar Europas motsvarighet till Naturvårdsverket, för konsekvenserna av den höga användningen. En ny sammanfattning av den senaste forskningen visar att kemiska bekämpningsmedel förorenar luften, våra jordar och vatten, minskar den biologiska mångfalden och kan öka risken för sjukdomar hos oss människor.

FYRA ALARMERANDE FAKTA:

1. Insekter och fjärilar försvinner
Studier visar på en dramatisk förlust av insekter över hela världen. I Tyskland minskade insekterna med 76 procent under 27 år i skyddade områden. Kemiska bekämpningsmedel var en drivande faktor. En annan studie visar att 80 procent av alla fjärilsarter i Europa påverkas negativt av bekämpningsmedel.

2. Jorden förorenas
83 procent av all jordbruksmark som testades innehöll rester av kemiska bekämpningsmedel. Den här typen av föroreningar ökar förlusten av biologisk mångfald i Europa.

3. 84 procent har bekämpningsmedel i blodet
En stor studie i fem europeiska länder visade att 84 procent av alla människor har rester av minst två bekämpningsmedel i sina kroppar. Nivåerna var högre hos barn än hos vuxna. Flera bekämpningsmedel som fortfarande används inom jordbruket i Europa har kopplats till ökad risk för en rad olika sjukdomar.

4. Vatten förgiftas
I 22 procent av de analyserade vattendragen i Europa var halterna av bekämpningsmedel så höga att de riskerar att skada vattenlevande organismer.

Här hittar du rapporten!