Rädda bina: Stoppa gifterna!

Rädda bina

Kemiska bekämpningsmedel är ett av de allvarligaste hoten, men just i år finns en unik chans till förändring.

Kemiska bekämpningsmedel är ett av de allvarligaste hoten mot våra vilda bin. Faktum är att en tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade. Trots det minskar inte användningen. Det är otroligt allvarligt.

Just i år har våra politiker och EU-parlamentariker en unik chans att göra en insats för bina genom att kämpa för en minskning av kemiska bekämpningsmedel inom EU med 50 procent. Skriv under brevet som uppmanar politikerna att agera mot gifterna!


Skriv under!

TACK för att du är med och kämpar för våra små men oerhört viktiga bin 🐝