Gratis fröpåse!

Gratis fröpåse

Ängsmarkerna håller på att försvinna och med dem vilda bin och andra pollinatörer! Genom att omvandla gräsmattan till en äng kan du göra en viktig insats!

Beställ en gratis fröpåse med ängsblommor här!

Det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap. Men nästan en procent av Sveriges yta är gräsmatta och bara genom att omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng kan du göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer.

Så här gör du om gräsmattan till en äng:

  1. Sluta att använda alla former av gödsel. När marken blir magrare gynnas örterna.
  2. Höj upp gräsklipparen och klipp gräsmattan mer sällan. Då ser du vilka örter som börjar blomma. Några blommande växter brukar dyka upp redan första året, till exempel vitklöver, käringtand, prästkrage, rölleka, renfana, fibblor och liten blåklocka. De lockar massor av humlor, fjärilar och vilda bin.
  3. Välj ut hörn, kanter eller fläckar – gärna flera kvadratmeter – där du låter örterna i gräsmattan nå full höjd, blomma och sätta frö.
  4. Om du har en tät gräsmatta, skapa luckor med spade och kratta så att du får strimmor av bar jord. Så ängsfrön under vår eller höst. Bra ängsblommor att komplettera med (om de inte dyker upp av sig själva) är blåklocka, åkervädd, ängsvädd, rödklint och gullris.
  5. När du väl har blommor på din gräsmatta, vänta tills blommorna har blommat färdigt och några veckor till (ofta i slutet av juli) innan du slår av de blommande ytorna med gräsklippare, trimmer eller lie. Låt det avslagna materialet ligga kvar i två dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa sedan ihop och bär bort.
  6. Använd givetvis inga kemiska bekämpningsmedel.

Så lyckas du med din äng!

Läs mer om hur du kan hjälpa bina på hjalpbina.se