Frivilliga bekämpar skunkkalla

Cajza från länsstyrelsen visar hur man bäst gräver upp en skunkkalla. Foto: Magnus Billqvist.

Under våren har Länsstyrelsen i Skåne dragit igång ett projekt för frivilliga som vill lära sig mer om invasiva främmande arter. Under 2021 ligger fokus på gul skunkkalla, en ursprungligen amerikansk art som lokalt kan ta över mycket stora arealer och kväva all annan växtlighet. Läs mer om den här. Efter ett digitalt teoripass har man möjlighet att vara med ute i fält för att under vägledning själv bokstavligen sätta spaden i marken. Vi deltog en blöt kväll vid Stenkilstorp i Höörs kommun, platsen för det kanske största beståndet av skunkkalla i Skåne. Att röja bort kallan är ett flerårigt projekt eftersom fröreserven i marken aktiveras när de större plantorna tas bort och deras bladverk inte längre tränger ut solljuset. Med andra ord behövs det återkommande grävningar under flera år för att få bort skunkkalla, något som känns närmast övermäktigt när beståndet består av 10 000-tals plantor. Men med markägarens tillstånd röjdes under vårt besök en angränsande glänta, och trots ihållande regn fick deltagarna ut mycket av kvällen. Det är tillfredsställande att kunna vara med och genomföra praktisk, konkret naturvård då resultatet genast syns. Fler kurser och fler tillfällen att vara med kommer framöver.

>> Här hittar du information om främmande invasiva arter som påträffats i Skåne

Blommande gul skunkkalla. Foto: Magnus Billqvist

Tappra frivilliga på praktisk kurs i att gräva upp skunkkalla. Foto: Magnus Billqvist.