Cykelturer i Lundabygden

Romeleåsen. Foto: Per Blomberg

Romeleåsen. Foto: Per Blomberg

Lundabygden är perfekt för cykelutflykter. Landskapet är platt och har ett väl utbyggt cykelvägnät, fina natur- och kulturhistoriska upplevelser och gott om kaféer, restauranger, badplatser, muséer och rastplatser.

I boken Cykelturer i Lundabygden beskriver Naturskyddsföreningen i Lund 23 cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun med omnejd. Boken innehåller också en stor karta där intressanta platser, cykelturerna och andra cykelvänliga vägar är inlagda.

Människans påverkan syns överallt. Det handlar om allt från forntidshögar och byar med lång historia till det industrilandskap som växte fram under det sena artonhundratalet och vår tids infrastruktur med många och stora vägar som rutar in naturen. Med denna guide vill författarna hjälpa dig att läsa landskapet under cykelturen. Ökad kunskap ger nya upplevelser, och det finns mängder av historier att berätta på vägen.

Ge dig ut i Lundabygden med cykel och upplev landskapet – äventyret väntar runt hörnet!

Köpa boken
Vår cykelbok finns också i bokhandeln och kostar runt 100 kr. Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Lund kan hämta ett exemplar av boken gratis (ett ex per hushåll). Boken kan hämtas vid höstens cykelaktiviteter och föreläsningar. OBS: Ta med ditt medlemsnummer, som finns bakpå tidningen Sveriges Natur eller på vårt medlemsblad! Av praktiska och ekonomiska skäl kan vi inte skicka boken, så om du inte kan hämta den själv får du be någon annan göra det åt dig.