Fossilförbud 2030: Skriv under!

Fossilförbud 2030

Det är allvar nu. Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Med ett förbud mot fossila bränslen 2030 kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.

Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel, klimatkrisen förhandlar inte. Ställ dig bakom modiga politiker som vågar fatta detta nödvändiga beslut och skriv under uppropet för ett fossilförbud 2030:

Skriv under här!

Kort sagt: utsläppen måste minskas kraftigt och det snabbt. Med ett förbud mot fossila bränslen 2030 har vi en chans att komma i närheten av de utsläppsminskningar som faktiskt krävs

Vi påstår inte att det är en enkel match att förbjuda alla fossila bränslen. Men vi vet att det är en nödvändighet för att undvika de mest förödande konsekvenserna av klimatkrisen. Ett förbud mot fossila bränslen kommer att kräva en stor omställning. Här svarar vi på vanliga frågor kring ett fossilförbud.