Häng med på fågelspaning

Kungsfiskare

Kungsfiskare

Häng med Lunds Naturskyddsförening och spana efter övervintrande fåglar vid reningsverksdammarna längs Höje å! Här hittar vi bland annat de vanligaste sjöfåglarna och det finns ett fågeltorn på norra sidan av andra dammen räknat från reningsverket som man kan spana ifrån. Den senaste tiden har roliga arter som gråhäger, kungsfiskare, smådopping, forsärla, stenknäck och snatterand synts till vid reningsverket.

Under ledning av Naturskyddsföreningen i Skånes ordförande Linda Birkedal samlas vi vid busshållplatsen i Värpinge by och går därifrån bort mot Sankt Lars-området och spanar efter övervintrande fåglar i reningsverksdammarna längs Höje å. Ta med kikare om du har, varma kläder och fika för en kort rast!

DATUM: Söndagen den 9 januari kl 11.

Läs mer om aktiviteten här

Läs mer om naturen kring reningsverksdammarna här!

Kontaktperson
Cecilia Wide
cecilia.wide@gmail.com
0706-377341