Häng med på fågelspaning

Kungsfiskare

Häng med Lunds Naturskyddsförening och spana efter övervintrande fåglar vid reningsverksdammarna längs Höje å! Här hittar vi bland annat de vanligaste sjöfåglarna och det finns ett fågeltorn på norra sidan av andra dammen räknat från reningsverket som man kan spana ifrån. Den senaste tiden har roliga arter som gråhäger, kungsfiskare, smådopping, forsärla, stenknäck och snatterand […]

Läs mer

Höje å: 30 år av friskare vatten

Höje å

Våtmarker är viktiga för att rena vatten och för 30 år sedan startade ett samarbete som nu Höje å vattenråd driver och resultatet är nu mer än 80 våtmarker och en bättre vattenkvalitet i Höje å. De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och 400 fågelpar häckar där varje år. Våtmarker […]

Läs mer