Höje å: 30 år av friskare vatten

Höje å

Våtmarker är viktiga för att rena vatten och för 30 år sedan startade ett samarbete som nu Höje å vattenråd driver och resultatet är nu mer än 80 våtmarker och en bättre vattenkvalitet i Höje å. De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och 400 fågelpar häckar där varje år. Våtmarker binder också koldioxid och motverkar klimatförändringarna. Forskning visar att anlagda våtmarker bidrar till människors livskvalitet. Vattenmiljöer upplevs som vackra och varierade samt ger möjlighet till återhämtning och lugn. De gynnar också barns hälsa och lärande. Fiske, fågelskådning och motion är andra exempel på uppskattade aktiviteter.

En kommun med tillgång till vatten och grönska är en attraktiv kommun. Denna film visar på det vattenvårdsarbete som bedrivits under 30 år kring Höje å och som gör stor skillnad för människor och djur:

>> Se filmen om Höje å här

Letar du efter vattenrelaterad information?
Besök gärna Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd hemsidor!