Föredrag om våtmark

Stork i våtmark

Nu kan du se föredraget om våtmark! Föredraget gästades av Åsa Kasimir, vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Universitet. Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. Nästan en fjärdedel har försvunnit och 75 procent av våtmarkerna nedanför fjällen är påverkade. När våtmarker försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas. Våtmarker är […]

Läs mer

Föredrag om våtmark

Stork i våtmark

Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. Nästan en fjärdedel har försvunnit och 75 procent av våtmarkerna nedanför fjällen är påverkade. När våtmarker försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas. Våtmarker är otroligt viktiga för biologisk mångfald, klimatreglering och bidrar även med många andra ekosystemtjänster. Under 1800-talet utdikades och torrlades många […]

Läs mer

Höje å: 30 år av friskare vatten

Höje å

Våtmarker är viktiga för att rena vatten och för 30 år sedan startade ett samarbete som nu Höje å vattenråd driver och resultatet är nu mer än 80 våtmarker och en bättre vattenkvalitet i Höje å. De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och 400 fågelpar häckar där varje år. Våtmarker […]

Läs mer