Föredrag om våtmark

Stork i våtmark

Foto: Per-Erik Larsson

Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. Nästan en fjärdedel har försvunnit och 75 procent av våtmarkerna nedanför fjällen är påverkade. När våtmarker försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas.

Våtmarker är otroligt viktiga för biologisk mångfald, klimatreglering och bidrar även med många andra ekosystemtjänster. Under 1800-talet utdikades och torrlades många av Sveriges våtmarker för torvbrytning, matproduktion och för att plantera produktionsskog, men idag släpper de torrlagda våtmarkerna ut enorma mängder växthusgaser som påskyndar klimatförändringarna. Därför är det superviktigt att våtmarkerna återväts och återställs så att binder mer kol än de släpper ut!

Digitalt föredrag 21 feb kl 18.30

Zoom länk till föredraget: https://us02web.zoom.us/j/89884837660?pwd=OVRJWmxJQk4xbE44ZlNqY295R3V5Zz09

Om du vill veta mer om återvätning av våtmarker, så delta i vårt digitala föredrag om våtmarker den 21 Februari kl 18:30! Föredraget gästas av Åsa Kasimir, vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Universitet!

Länk till Facebook-event