Aktiviteter på Hörjelgården

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjelgården är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken.

Kommande aktiviteter på Hörjelgården:

Vårbruk / 9 April kl 10-15
Arbetsdagen börjar vid 10 och håller på till 15. Föreningen står för fika, men ta med egen lunch. Vi har alla redskap. Samåkning kan ordnas. Mer information om Hörjelgården inkl. vägbeskrivning hittar du här

Renovering av flätgären / 21 april kl 10-15
Arbetsdagen börjar vid 10 och håller på till 15. Föreningen står för fika, men ta med egen lunch. Vi har alla redskap. Samåkning kan ordnas. Mer information om Hörjelgården inkl. vägbeskrivning hittar du här

Skötsel infartsväg, gårdsplan och stig, slut översilning / 7 maj kl 10-15
Arbetsdagen börjar vid 10 och håller på till 15. Föreningen står för fika, men ta med egen lunch. Vi har alla redskap. Samåkning kan ordnas. Mer information om Hörjelgården inkl. vägbeskrivning hittar du här

Förslåtter stubbskottsäng / 21 maj kl 10-15
Arbetsdagen börjar vid 10 och håller på till 15. Föreningen står för fika, men ta med egen lunch. Vi har alla redskap. Samåkning kan ordnas. Mer information om Hörjelgården inkl. vägbeskrivning hittar du här

Röjnings- och trädgårdsarbeten / 28 maj kl 10-15
Arbetsdagen börjar vid 10 och håller på till 15. Föreningen står för fika, men ta med egen lunch. Vi har alla redskap. Samåkning kan ordnas. Mer information om Hörjelgården inkl. vägbeskrivning hittar du här

Välkommen på fältkurser om vilda bin / 12 juni
Under 2022 arrangerar Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge fem olika tillfällen att bekanta sig med solitära bin och humlor. Fokus ligger på artbestämning men vi tar också upp ämnen som vad de olika arterna behöver och hur man kan gynna dem. Kursledare är Karin Johnson. Den 12 juni hålls kursen på Hörjelgården. Vi letar efter murarbin, tapetserarbin, citronbin, smalbin, sandbin, ullbin, bandbin, gökbin och i blåklockorna kan vi hitta det lilla småsovarbiet. Dessutom finns där ditflyttade humlepälsbin. Läs mer och anmäl dig här

Hörjelgården

Hörjelgården