Grattis Havängslamm!

Bengt Jürs, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne delar ut den Biologiska Mångfaldens Pris till Havängslamm. Den 19 november på Backagården i Höör.

Bengt Jürs, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne delar ut den Biologiska Mångfaldens Pris till Havängslamm. Den 19 november på Backagården i Höör.

Havängslamm tilldelas Den Biologiska Mångfaldens Pris 2023!

Den Biologiska Mångfaldens pris instiftades 2009 med syftet att sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras.

Nomineringen lyder så här:
För att de ända sedan 1979 med naturbetesdjur vårdar 1000 hektar öppna betesmarker som utgörs av sandstäpp med en unik och variationsrik flora och fauna. De har genom åren även utvecklat samarbeten med andra brukare och återställer tidigare igenvuxna områden till betesmark. Vidare bedriver de kreativa samarbeten med ekologiska bönder på andra håll samt tar naturvårdande uppdrag som att med hjälp av betesdjur bekämpa invasiva främmande växter.

Grattis Havängslamm! Priset delades ut på konferensen Biologisk Mångfald i Skåne på Backagården i Höör den 19 november.

Prissumman uppgår till 15 000 kr. Från och med 2011 delas priset ut vartannat år.

Om Havängslamm
Havängslamm är ett familjeföretag i Haväng på Österlen. Gården är belägen i den vackra Verkeåns dalgång med gräns i öster av milsvida sandstränder i Hanöbukten och i norr sträcker de stora hedarna på Ravlundafältet ut sig. På gården som drivs ekologiskt finns ca 1200 tackor, ett 70-tal dikor, ca 40 hästar och förstås ett antal duktiga vallhundar. Ett 70-tal bikupor fulla av bin kan också räknas in bland djuren. Läs mer om Havängslamm här

Kontaktuppgifter
Bengt Jürs, ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne 0709-600 555
Josefine Almrike, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 0708-60 84 76

Tidigare pristagare:

2009: Sven Hernborg. 2010: Patrik Olofsson.

2011: Håkan Hallander. 2013: Eva Jansson och Jens Weibull.

2015: Mikael Kristersson. 2017: Charlotte Wigermo. 2019: Per

Modig. 2021: Biparadiset i Örkelljunga.

 

Foto: Havängslamm

Foto: Havängslamm

 

Foto: Havängslamm

Foto: Havängslamm