Presentationer från konferensen Biologisk Mångfald i Skåne

Foto: Mikael Svensson

Foto: Mikael Svensson

Nu är konferensen Biologisk Mångfald i Skåne genomförd på Backagården i Höör (18-19 nov). Temat på konferensen var SKOG men vi inkluderade även angränsande miljöer och frågor. Föreläsarna kom från bl a myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och markägarorganisationer. Här finns de presentationer vi fått tillåtelse att lägga ut:

Ladda ned föreläsningarna här

De läggs ut som lågupplösta pdf-filer. Vi lägger ut dem efterhand vi får tillåtelse, så saknar du något så återkom senare.

Den Biologiska Mångfaldens Pris 2023

Under konferensen tilldelades Havängslamm den Biologiska Mångfaldens Pris 2023. Läs mer här

Nomineringen:
För att de ända sedan 1979 med naturbetesdjur vårdar 1000 hektar öppna betesmarker som utgörs av sandstäpp med en unik och variationsrik flora och fauna. De har genom åren även utvecklat samarbeten med andra brukare och återställer tidigare igenvuxna områden till betesmark. Vidare bedriver de kreativa samarbeten med ekologiska bönder på andra håll samt tar naturvårdande uppdrag som att med hjälp av betesdjur bekämpa invasiva främmande växter.

Den Biologiska Mångfaldens pris instiftades 2009 med syftet att sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras.

 

Bengt Jührs, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne delar ut den Biologiska Mångfaldens Pris till Havängslamm. Den 19 november på Backagården i Höör.

Bengt Jührs, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne delar ut den Biologiska Mångfaldens Pris till Havängslamm. Den 19 november på Backagården i Höör.