Biologisk mångfald i Skåne 2015

Välkommen på konferens om biologisk mångfald 14-15/11 2015!

P1030453WEB

Flugtrumpet – en invasiv art?

11018782_10152857888958681_4081294635805927933_oUnder 2010 och 2013 arrangerades mycket uppskattade konferenser vars upplägg vi nu vill bygga vidare på. Konferensen kommer att ta upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideellt aktiva och yrkesverksamma.

Konferensen tar plats på Falsterbo kursgård i Höllviken, alldeles vid havet och med busshållplats inpå knuten.

Årets teman
– Fauna- och floraväkteri och rödlistade arter
– Skånska sötvatten
– Skog och trädmiljöer

Vi återkommer innan sommaren med program och detaljer kring kostnad, logi med mera. Har du frågor eller önskemål redan nu är du välkommen att kontakta Magnus Billqvist.

Se gärna föregående konferens program och presentationer för att få en bild av arrangemangets ungefärliga upplägg och innehåll.

Utställningar, posters, bokbord och bokförsäljning
Du är välkommen att ta med material om den biologiska mångfalden och det finns även möjlighet till försäljning av böcker o dyl. Kontakta i så fall Magnus Billqvist.

Larv av karminspinnare.

Larv av karminspinnare.

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan:
Entomologiska Sällskapet i Lund
Länsstyrelsen Skåne
Lunds Botaniska Förening
Naturskyddsföreningen i Skåne
Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening
Skånes Ornitologiska Förening
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge
 
För mer information, intresseanmälningar, frågor, önskemål med mera: Kontakta Magnus Billqvist, 046/33 56 51, 0733/204 777.

bms15a

Blå kejsartrollslända.